RADNIČNÉ ZVESTI - NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA

V aktuálnom  vydaní Radničných zvestí sa budeme venovať iniciatíve Národný týždeň manželstva. Podujatia, ktoré pripravuje Mestský úrad v Topoľčanoch, vám predstavia referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu Lenka Savarová a referentka pre zabezpečenie organizačných záležitostí Monika Šípošová.  Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 6. februára  o 11:00 a v repríze vo štvrtok 8. februára 2024 o 17:00.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk