Radničné zvesti - o generálnom pardone pre záhradkárov a o zvoze bioodpadu zo záhradiek

V ďalšom vydaní relácie Radničné Zvesti si môžete vypočuť rozhovor s vedúcou odboru správy majetku mesta Alžbetou Melicherovou a s referentkou pre odpadové hospodárstvo Alenou Ferenčíkovou.  V rozhovore sa dozviete informácie o generálnom pardone pre záhradkárov a o zvoze bioodpadu zo záhradiek. Premiéra relácie začína v utorok 27. júla 2021 o 10:00 hod. a repríza vo štvrtok 29. júla 2021 o 17:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk