Radničné zvesti: OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

V aktuálnom vydaní Radničných zvestí sa budeme zhovárať s riaditeľom Mediálnej a kultúrnej spoločnosti  Miroslavom Bakurom o podujatiach,  ktoré  pripravilo naše mesto pre seniorov v mesiaci október. Seniorom sa prihovorí aj poslankyňa  MsZ za volebný obvod č. 2  Mária Haláková. Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 11. októbra 2022 o 11:00 a v repríze vo štvrtok 13. októbra o 17:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk