Radničné zvesti - Program hodových slávností

Témou aktuálneho vydania Radničných zvestí  budú hodové slávnosti v Topoľčanoch. O ich programe sa pozhovárame s riaditeľom Mediálnej a kultúrnej spoločnosti  Miroslavom Bakurom  a organizátorkami kultúrno-výchovných aktivít Zuzanou Škorcovou a Júliou Kmeťovou.  Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 1. augusta  o 11:00 a v repríze vo štvrtok 3. augusta 2023 o 17:00 h.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk