Radničné zvesti - Zvyšovanie cien energií

Mestá reagujú na zvyšujúce sa ceny energií rôzne, ako na túto situáciu reaguje mesto Topoľčany sa budeme v aktuálnom vydaní Radničných zvestí zhovárať s vedúcim odboru služieb mesta Ing. Petrom Brlošom a referentkou pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu z mestského úradu v Topoľčanoch, Lenkou Savarovou.
Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 3. mája 2022 o 11:00 a v repríze vo štvrtok 4. mája 2022 o 17:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk