RADNIČNÉ ZVESTI

V Topoľčanoch na Škultétyho ulici osadia 10. júla „Kameň zmiznutých.“ Okoloidúcim má nenásilnou formou pripomínať obete holokaustu. O tejto udalosti vás bude v relácii Radničné zvesti informovať referentka pre
komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu mesta  Lenka Savarová a Helena Kopecká z Krúžku historikov.  Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 4. júla  o 11:00 a v repríze vo štvrtok 6. júla o 17:00.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk