REGIÓN - MESTSKÁ POLÍCIA V TOPOĽČANOCH

Vo štvrtok 22. júla 2021 zaradíme do relácie Región rozhovor s náčelníkom Mestskej polície v Topoľčanoch Marošom Kmeťkom. Náš hosť Vás oboznámi o fungovaní cyklohliadok, zavedení inštitútu objektívnej zodpovednosti ako aj o častých priestupkoch v našom meste. Rozhovor si môžete vypočuť v premiére o 8:00 hod. a v repríze o 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk