REGIÓN - Reportáže z víkendu

V utorok 5. októbra 2021 sa v relácii Región vrátime k dvom podujatiam, ktoré sa konali v našom meste 1. októbra. Najskôr si pripomenieme Šarkaniádu v Oddychovej zóne Margarétka. Toto rodinné podujatie bolo spojené s tvorivou dielňou, tombolou a súťažou o najkrajšieho šarkana.  A vrátime sa aj na oslavu okrúhleho výročia založenia ZŠ Škultétyho.  Počas svojej 40 ročnej  prevádzky pripravila táto inštitúcia  na život tisícky žiakov, stala sa aktívnym pôsobiskom učiteľov i nepedagogických zamestnancov v našom meste. Reportáže z týchto podujatí si môžete vypočuť o 08:00 hod. v premiére a o 15:00 v repríze.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk