REPRÍZA - rozhovor s primátorom Ing.Petrom Balážom

Vo štvrtok 25.mája Vám v relácii YES REGIÓN /od 7:00 hod. do 10:00 hodiny a v repríze od 15:00 hod. do 18:00 hodiny/ prinesieme reprízu rozhovoru s primátorom mesta Topoľčany – Ing. Petrom Balážom.

Rozprávať sa budeme o aktuálnych kultúrnych podujatiach a o investičných projektoch mesta Topoľčany.

Adresa

BP Media s.r.o.
Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany