ROZHOVOR s PeadDr. Soňou Kytnárovou - riaditeľkou ZŠ Gogoľova v Topoľčanoch

V pondelok 28. októbra 2019 odvysielame rozhovor s riaditeľkou ZŠ Gogoľova PaedDr. Soňou Kytnárovou. Pani riaditeľka nám priblíži akcie a podujatia, ktoré škola organizuje a informovať nás bude o prebiehajúcich, ako aj pripravovaných projektoch. Porozpráva nám aj o úspechu žiakov školy v súťaži Junior Internet. Tento rozhovor si môžete vypočuť v poslednej hodine relácie Topoľčany REGIÓN od 9:00 do 10:00 hod. v premiére a v popoludňajšej repríze v čase medzi 17:00 - 18.00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk