ROZHOVOR - s primátorkou mesta Topoľčany JUDr. Alexandrou Gieciovou

Vo štvrtok 11. apríla 2019 bude v relácii YES región v čase 7:00 – 10:00 hod., ako aj v jej popoludňajšej repríze v čase 15:00 – 18:00 hod. odvysielaný rozhovor s primátorkou Topoľčian JUDr. Alexandrou Gieciovou.

V rozhovore ohodnotí prvých 100 dní vo svojej funkcii, oboznámi o pripravovaných športových a kultúrnych akciách v meste Topoľčany, o zmene organizačnej štruktúry odborov na Mestskom úrade a o zriadení kancelárie prvého kontaktu. Informovať bude aj o zmene školských obvodov v Topoľčanoch a o pripravovaných ekologických akciách.

Repríza celého rozhovoru bude v stredu 17. apríla v relácii YES región.

Adresa

BP Media s.r.o.
Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany