Rozhovor s primátorom Ing.Petrom Balážom


V stredu 11. júla 2018 a v prepríze v piatok 13. júla 2018 Vám v relácii Topoľčany REGIÓN /od 7:00 hod. do 10:00 hod. a v repríze od 15:00 hod. do 18:00 hod./ prinesieme rozhovor s primátorom mesta Topoľčany – Ing. Petrom Balážom.

Rozprávať sa budeme najmä o hodovom programe,  ktorý si mesto pripravilo, ale spomenieme aj súčasné či pripravované projekty a rekonštrukcie v Topoľčanoch.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk