STOP NÁSILIU PÁCHANOM NA ŽENÁCH

Odbor starostlivosti o občanov na MsÚ v Topoľčanoch poskytuje poradenstvo pre ženy, ktoré zažívajú násilie. Tejto téme sa budeme venovať v relácii Región zajtra 7. februára 2024 o 09:00 a 15:00 .

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk