Stretnutie s Jozefom Halmom

Dnes sa na topoľčianskej radnici konalo milé stretnutie.
P. primátorka Alexandra Gieciová, za prítomnosti niektorých poslancov mestkého zastupiteľstva, prijala hudobného skladateľa, hudobného pedagóga a hudobného producenta, ktorý dlhodobo žije v Mníchove, Jozefa Halmu s manželkou Monikou.
Rozhovor s Jozefom Halmom vám prinesieme s najbližšich dňoch na Rádiu TOPOĽČANY.

Adresa

BP Media s.r.o.
Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany