STRETNUTIE SENIOROV

V rámci Mesiaca úcty k starším pripravilo mesto Topoľčany priateľské stretnutie seniorov, ktoré sa konalo v dome kultúry. Pre návštevníkov tohto podujatia bol pripravený kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci ZUŠ a kapela David band. K tejto kultúrnej akcii sa vrátime v relácii Región  v stredu 19. októbra 2022 o 09:00  a o 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk