Topoľčianska 48 HODINOVKA V PLÁVANÍ

V dňoch 27. až 29. decembra 2019 sa uskutoční na Mestskej krytej plavárni II. ročník Topoľčianskeho 48-hodinového plávania.
Po prvom úspešnom ročníku bude plaváreň, tak ako aj minulý rok, verejnosti prístupná celých 48 hodín vo dne aj v noci. PIRANA Sport Club Topoľčany preto pozýva všetkých plaveckých nadšencov, aby sa zúčastnili druhej topoľčianskej 48 hodinovky v plávaní v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu a zažili tak tú pravú športovú atmosféru.
Slávnostné otvorenie - 27.12.2019 o 11:30 hod. Vstup voľný.
Viac podrobnejších informácii o tomto podujatí nájdete na:
http://www.piranasport.sk/novinky/news_pirana-sport-club-ii-topolcianska-48-hodinovka-v-plavani/

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk