Tribečské osvetové stredisko – žiacke súťaže Vesmír očami detí a Čo vieš o hviezdach?

V utorok 15. marca 2022 sa v Tríbečskom osvetovom stredisku konali dve žiacke súťaže  s vesmírnou tematikou, ktoré sa tešili veľkému záujmu detí. Priebeh týchto súťažných podujatí vám priblížime v relácii Región vo štvrtok 17. marca o 08:00 v premiére a o 15:00 v repríze.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk