Univerzita tretieho veku v Topoľčanoch – prihlášky na štúdium v akademickom roku 2022/23

V akademickom roku 2022/23 otvorí Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v Topoľčanoch nový ročník, ktorého garantom bude doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. Informácie o prihlasovaní na štúdium získate priamo na Ekonomickej univerzitev Bratislave na adrese janka.chladecka@euba.sk. V relácii Región vám v stredu 9. februára 2022 priblížime aktuálne dianie v tejto vzdelávacej inštitúcii, ktorá sa v našom meste úspešne etablovala pred tromi rokmi. Vypočuť si ju môžete o 08:00 v premiére a o 15:00 v repríze.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk