V MESTE PRIBUDOL OVOCNÝ SAD

Text: Vďaka úspechu nášho mesta v projekte „Zelený sad"pribudli v Topoľčanoch nové ovocné stromy, ktoré boli vysadené zaasistencie dobrovoľníkov, zamestnancom mestského úradu a detí zozákladných škôl. Informácie o tomto projekte zaradíme do relácie Región v utorok15. novembra o 09:00  a o 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk