Vodičské oprávnenie na motocykel

Autoškola SAŠAv Partizánskom ohlasuje otvorenie kurzov na vodičské oprávnenie pre všetkydruhy motocyklov, a to:

Vodičskáskúška na malý motocykel do 50 cm3  - prevek 15 rokov,
Vodičskáskúška na motorku do 125 cm3 - pre vek 16 rokov,
Vodičskáskúška na motorku do 35 KW -  pre vek 18rokov,
Vodičskáskúška nad 35 KW -  pre vek 24 rokov.

Začiatok príslušného kurzu je maximálne rok pred uvedenýmtermínom, respektíve skúškou.
O bližšie informácie volajte pani Ziabovú, natel. čísle: 0905 450 428.       
 www.sasa.pe

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk