ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU

Bioplynová stanica upozornila vedenie nášho mesta na zlú kvalitu
kuchynského odpadu privezeného z Topoľčian, pretože v hnedých nádobách na kuchynský odpad sa nachádzajú zložky ako papier, textil a dokoncakovy. Ak nedôjde k náprave, bioplynová stanica bude nútená udeliť mestu pokutu až do výšky 25 000 eur. Tejto problematike sa budeme venovať zajtra 15. februára 2024 v druhej hodine relácie Región o 10:00 a 16:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk