ZŠ HOLLÉHO - 119. výročie vzniku

ZŠ HOLLÉHO v Topoľčanoch  si pripomenula  119. výročie svojho založenia viacerými podujatiami a sprievodnými akciami. Oslave tohto výročia sa budeme venovať v druhej hodine relácie Región v piatok 28. októbra 2022 o 10:00 a 16:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk