ZŠ HOLLÉHO - SVETOVÝ DEŇ HYGIENY RÚK

V ZŠ Hollého v Topoľčanoch sa pod dohľadom epidemiologičky Daniely Rybanskej konali aktivity pre žiakov, ktorými si táto škola pripomenula Svetový deň hygieny rúk.  Tejto téme sa budeme venovať v relácii Región v piatok 5. mája 2023 o 09:00  a 15:00 hod.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk