ZS SKULTETYHO - Deň Ukrajiny

Na základe výzvy MŠVVaŠ SR a UNICEF sa dňa 22. 02. 2023 konal na ZS škole Skultetyho „Deň Ukrajiny“ s cieľom rozvíjať slovensko-ukrajinské vzťahy, podporovať začlenenie žiakov z Ukrajiny do žiackeho kolektívu, posilniť vzájomné kultúrne a jazykové povedomie v komunitách.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk