ZŠ Škultétyho – Učiteľ Slovenska

Cieľom súťaže Učiteľ Slovenska je podporiť status tohto povolania,  zmeniť pohľad verejnosti na jeho výkon, ako aj motivovať samotných učiteľov k tvorivej činnosti. Rodičia žiakov zo ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch nominovali na toto ocenenie Janu Podmanickú, ktorú komisia  vybrala do prvej tridsiatky učiteľov uchádzajúcich sa o tento titul. Rozhovor s touto učiteľkou si môžete vypočuť v relácii Región v utorok 15. marca 2022 o 08:00 v premiére a o 15:00 hod. v repríze.

Adresa

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Rádio TOPOĽČANY
Obchodná 1
955 01 Topoľčany

www.kulturato.sk