Rádio Topoľčany - rádio Vášho regiónu. Prinášame Vám aktuálne dianie, populárnu hudbu pre všetky vekové kategórie, ale aj rozhovory so zaujímavými hosťami, súťaže a omnoho viac...

UKONČENIE VYSIELANIA Rádia YES

UKONČENIE VYSIELANIA Rádia YES

Milí poslucháči a priaznivci topoľčianskeho Rádia YES. So smútkom v srdci vám oznamujeme, že včera ste si vypočuli posledný krát reláciu YES región a počas veľkonočného víkendu, v sobotu a v nedeľu, posledný krát odvysielame obľúbenú reláciu JUBILANTI - Oslávenci, ktorá mala veľkú priazeň a prinášala radosť do mnohých rodín vašimi peknými želaniami a piesňami.

Rádio YES po prvý krát začalo vysielať v decembri 2007 a po vyše 12 rokoch žiaľ nastal čas na  vypnutie jeho vysielania. Napriek neľahkej finančnej situácii za posledný rok sa majitelia rádia snažili udržať vysielanie a hľadali potencionálnych pokračovateľov. Prebiehala aj dlhodobá séria rokovaní so zástupcami Mesta Topoľčany, kde by samospráva prevzala a kontinuálne pokračovala v prevádzke topoľčianskeho lokálneho Rádia YES, to sa však nakoniec nestalo realitou.

Počas veľkonočného pondelka bude hrať hudba z nášho éteru posledný krát a v utorok 14.4.2020 bude vysielanie na terestriálnej frekvencii 102,9 MHz odpojené. Týmto ďakujeme aj za dlhoročnú priazeň našich klientov, poslucháčov, podporovateľov a fanúšikov – ĎAKUJEME!

Želáme vám pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov a v tejto neľahkej dobe koronavírusu a štátnych opatrení najmä pevné zdravie, veľa optimizmu a udržania si dobrej nálady. Kolektív Rádia YES

ZÁPIS PRVÁKOV

ZÁPIS PRVÁKOV

Mesto Topoľčany oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany sa uskutoční 20. - 22. apríla 2020.
Viac informácií nájdete na webe príslušnej základnej školy, ako aj na výveske umiestnenej na príslušnej budove školy.

KORONALINKA v Topoľčanoch

KORONALINKA v Topoľčanoch

Mesto Topoľčany zriadilo novú koronalinku. Na čísle 038/5340102 od 8:00 do 14:00 hod. môžu občania požiadať o informácie súvisiace s mimoriadnym stavom, napr. dostupnosti rúšok, pomoci seniorom a ohrozeným skupinám, dobrovoľníckej pomoci a pod. Funkcia je dostupná aj elektronicky v aplikácii Mobilný rozhlas vo vašom mobile, pod názvom Otázky o koronavíruse.

NOVÉ OPATRENIA V TOPOĽČANOCH

NOVÉ OPATRENIA V TOPOĽČANOCH

➡️Nosenie rúšok na verejnosti je povinné a porušenie tohto nariadenia je postihnuteľné finančnou pokutou.
➡️Nová korona linka 038/5340 102, ktorá bude funkčná denne od 8:00 do 14:00 hod. Občania môžu požiadať o informácie súvisiace s mimoriadnym stavom - dostupnosť rúšok, pomoc seniorom a ohrozeným skupinám, dobrovoľnícka pomoc a pod.
➡️Pre verejnosť jw opäť otvorený zberný dvor.
➡️Mesto neuzatvára nájomné zmluvy na nové hrobové miesta, s výnimkou v prípade úmrtia.
➡️Mestská tržnica ostáva uzatvorená.
➡️ Od 1.4. 2020 sa nevyberá poplatok za školské kluby, materské školy ani jasle.
🔸Na cintorínoch ostáva uzatvorený prívod vody z dôvodu pretrvávajúcich nočných mrazov.
🔸 Preventívna celomestská deratizácia (v meste aj prímestských častiach Veľké a Malé Bedzany)sa zrealizuje v období od 31.3.2020 do 15.5.2020.